Inspreken op de commissievergadering!

Nieuwsbericht commissievergadering Fysiek Domein Dinsdag 17 september wordt de Regionale Energie Strategie (RES) en routekaart van de gemeente besproken in de commissie Fysiek Domein. Onze voorzitter Guus Ydema zal van de gelegenheid gebruik maken en namens 2030.nu een pleidooi houden om ons in staat te stellen de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Het nog vast […]

Zon schijnt boven Polder Nijenrode

Het postcoderoosproject Polder Nijenrode nadert zijn voltooiing. Het dak van de boerderij van familie Van Woudenberg ligt bijna vol met 243 zonnepanelen en technisch gezien worden de puntjes de komende weken op de I gezet. Het is voor leden van de lokale energiecoöperatie 2030.nu de eerste mogelijkheid om in de gemeente Stichtse Vecht te profiteren […]

Update Polder Nijenrode, de laatste horde

Opnieuw is de praktijk weerbarstiger gebleken dan onze planning, het goede nieuws is echter dat er nu geen obstakels meer zijn die de plaatsing van de 243 panelen in de weg staan. Ondertekening recht van opstal Hier ziet u op 5 februari de laatste horde genomen worden, de heer Van Woudenbergh van de boerderij schudt […]

Bijeenkomst op 23 januari over: ‘Van het aardgas af?’

Om die vraag te beantwoorden organiseert Stichting Duurzame Vecht ism de lokale energiecoöperatie 2030.nu een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 23 januari in Breukelen. Een bijeenkomst in Theater4en1 die begint om 20.00 uur en waarin informatie wordt gegeven over de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt. Over alternatieven voor verwarming met aardgas en de winst van isolatie […]

Gestage voortgang warmtepompactie

De resultaten van de warmtepompactie van Stichting Duurzame Vecht (DV) die begin dit jaar gestart is, zijn voorzichtig positief te noemen. De behoefte aan informatie van de burgers is groot, maar het aantal gesprekken blijft achter bij de verwachting. Er wordt uitgesteld, zo is de bevinding van de energie-ambassadeurs van DV. Een van de redenen voor dit […]

Uitnodiging VvE Training: Energie Besparen en Opwekken

Wij nodigen u namens de gemeenten Nieuwegein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Stichtse Vecht van harte uit voor de Energiebesparingscursus voor bestuursleden van VvE’s. De cursus bestaat uit twee avonden: 30 oktober in het gemeentehuis van Nieuwegein en 20 november in het gemeentehuis van Zeist. Tijdens de training krijgt u praktische, concrete adviezen van ervaren sprekers […]

Stichtse Vecht heeft lokaal energiebedrijf: 2030.nu

Met gepaste trots melden de oprichters dat het lokale energiebedrijf 2030.nu het levenslicht heeft gezien. Afgelopen week zijn de officiële papieren voor de coöperatie in orde gemaakt en is het bestuur aangesteld. Stichtse Vecht kan stappen maken met het verduurzamen van energie via haar eigen kanalen. ‘Het startschot heeft feitelijk al geklonken’, zegt Guus Ydema, […]