Projecten in voorbereiding

Project Polder Nijenrode bij de boerderij ten zuiden van Nijenrode is het eerste project dat in 2019 is gerealiseerd. Dit is een zonnedak in collectief eigendom van omwonenden, een zogenaamd postcoderoosproject.

Wij zijn druk bezig met het inventariseren, verkennen, uitzoeken en voorbereiden van nieuwe projecten. Het gaat om diverse vormen van opwekking van energie zoals zonnedaken, zonnevelden, windmolens en biomassa.

Zonnedaken

In de diverse dorpskernen van Stichtse Vecht wordt door ons gezocht naar grote daken. Hierbij kunt u denken aan het dak van een bedrijf, kantoor, boerderij, school etc. waar meer dan 300 zonnepanelen op passen. Bij een postcoderoosproject stelt een bedrijf of individu het dak belangeloos beschikbaar en kunnen deelnemers één of meerdere certificaten aanschaffen, die corresponderen met de zonnepanelen. Als dakeigenaar kunt u desgewenst een deel van de panelen voor uw eigen energiegebruik aanschaffen. Als deelnemer, inwoner of klein bedrijf, investeert u door de collectieve plaatsing van panelen op het dak in duurzame energie met de bijbehorende opbrengsten en belastingvoordeel. Wilt u uw dak beschikbaar stellen, weet u een groot dak dat geschikt zou kunnen zijn óf wilt u participeren in een postcoderoosproject? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina en neem contact met ons op.

Zonnevelden

Een zonneveld is een opstelling van zonnepanelen op stellages in een open veld. Op verschillende locaties binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn wij bezig met de ontwikkeling van diverse zonneveld-projecten. In het totaal wordt er naar een oppervlakte van ruim 100 hectare gekeken om, met inachtneming van de gemeentelijke kaders, zonnevelden te ontwikkelen.

Windmolens

Het regionale beleid in ons deel van de provincie Utrecht geeft aan dat er ook windmolens nodig zijn om voldoende duurzame energie op te wekken. De vraag is natuurlijk of onze omgeving geschikt daarvoor is en hoe het beleid van de gemeente op dit punt is.

Lokaal eigendom

Uitgangspunt voor 2030.nu is dat de bevolking, agrariërs en lokale bedrijven samen voor minimaal 50% eigendom en zeggenschap hebben in al de projecten. De participanten zijn samen door hun financiële deelname via onze coöperatie (mede-)eigenaar van het zonneveld. Op onze website staat veel informatie rondom de voorbereidingen van het project Zonneveld Loenersloot, zie deze pagina.

Biomassa

Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout en mest. Via vergisting of verbranding kun je elektriciteit opwekken uit biomassa. Wij onderzoeken of dit in de gemeente Stichtse Vecht tot de mogelijkheden behoort.

Geïnteresseerd of vragen?

Bent u geïnteresseerd in één van onze ‘onder handen’-projecten of heeft u hier vragen over? Stuur gerust een mail naar info@2030.nu en wij nemen contact met u op.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over onze nieuwe en bestaande projecten en activiteiten delen wij met onze leden en geïnteresseerden via de nieuwsbrief. Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zo bent u ook als een van de eerste op de hoogte!