Polder Nijenrode

Het eerste project van de lokale Energiecoöperatie 2030.nu is gerealiseerd! Op het dak van de boerderij van de familie Van Woudenberg zijn 243 zonnepanelen geplaatst. Het biedt inwoners van Stichtse Vecht de mogelijkheid te profiteren van zonne-energie.

De boerderij van de familie Van Woudenbergh ligt in de polder naast de Nyenrode Business Universiteit en heeft een uitstekend dak voor zonnepanelen. Via een zogenoemd Postcoderoosproject (een fiscale regeling met verlaagd tarief energiebelasting) konden inwoners die een postcode hebben die hetzelfde is als de postcode van de boerderij (3621) of een postcode die naast de postcode van de boerderij ligt (zie afbeelding op deze pagina) eigenaar worden van zonnepanelen. Het project loopt via de lokale Energiecoöperatie 2030.nu en is in 2019 gerealiseerd!

 

Wat houdt een Postcoderoosproject (zoals Polder Nijenrode) precies in?

Formeel heet een postcoderoosregeling “Regeling Verlaagd Tarief”. In de volksmond ook wel de Postcoderoosregeling genoemd vanwege de geografische voorwaarden die gesteld worden aan de deelnemers. Valt uw postcode namelijk in het postcoderoosgebied van het project, dan kunt u meedoen. De regeling houdt in dat de mensen die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame energieproducte, zoals zon en wind, voor iedere kilowattuur (kWh) die ze delenemen de Energiebelasting + btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. De energiebelasting wijzigt jaarlijks en is in 2019 € 0,09863 en inclusief 21% BTW € 0,1193.

Meedoen doet u door certificaten te kopen. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. Het minimum aantal certificaten bij het project Polder Nijenrode was één. Natuurlijk kunt u meer aanschaffen. Er is echter een maximum aan panelen dat aangeschaft kan worden. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens bij 15 tot 20 panelen, omdat de teruggave van de energiebelasting nooit groter kan zijn dan wat het huishouden aan energiebelasting betaalt.

Essentieel bij een Postcoderoos Project is dat u lid wordt van een coöperatie door een certificaat aan te schaffen. Concreet houdt dat in dat u samen met alle houders van de certificaten eigenaar bent van die coöperatie en invloed kunt uitoefenen op het beleid.

Hebt u zelf al panelen op uw eigen dak, dan kunt u certificaten bijkopen om uw eigen gebruik volledig te compenseren. Het totaal van de opwekking van de panelen op w eigen dak en de opwekking van de panelen in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren. 

Huishoudens in de groene gebieden vallen in het reeds gerealiseerde Postcoderoosproject Polder Nijenrode. 
Er komen binnenkort weer nieuwe projecten waarin u mee kunt doen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een bericht via het contactformulier.

Samenwerking energiemaatschappij OM | Nieuwe Energie

 • Om de stroom van Polder Nijenrode te leveren aan het net, moet 2030.nu samenwerken met een energiemaatschappij. De coöperatie heeft gekozen voor OM | Nieuwe Energie. De redenen hiervoor zijn:
 • Deze leverancier bevordert lokale duurzame initiatieven zoals Polder Nijenrode, neemt de stroom af en levert die aan de deelnemers;
 • De energiemaatschappij keert een extra bijdrage per deelnemer aan de coöperatie uit waardoor de haalbaarheid van het project wordt vergroot;
 • De energiemaatschappij heeft een overstapservice die het overstappen van energieleverancier eenvoudig maakt.

Daarbij kent OM net als 2030.nu een coöperatieve structuur, waarmee wij op onze beurt weer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van deze energiemaatschappij, net zoals onze leden dat kunnen bij ons.

Deelnemers aan het project Polder Nijenrode wordt aangeraden over te stappen naar OM | Nieuwe Energie, omdat dit bedrijf ervoor zorgt dat het belastingvoordeel voor alle deelnemers wordt verrekend. De voordelen vindt u op deze pagina.

Deelnemers die niet overstappen dienen er sowieso rekening mee te houden dat ze met hun eigen energieleverancier afspraken moeten maken over teruggave van de energiebelasting. Het is mogelijk dat de energieleverancier hier niet aan mee wil werken of hier administratiekosten voor in rekening brengt. Het is dus verstandig om dat vooraf zelf te regelen. Energiecoöperatie 2030.nu is hiervoor niet verantwoordelijk en zal hier ook niet in bemiddelen.

Meer informatie over OM | Nieuwe Energie en uitleg hoe u eenvoudig kunt overstappen vindt u op deze pagina.

 

Polder Nijenrode als voorbeeld

Hoe zit het nu praktisch gezien als u deelneemt aan een Postcoderoosproject? We nemen Polder Nijenrode even als voorbeeld: 

 • Van € 300,- per certificaat wordt het zonnepaneel, de aansluiting op het netwerk en de administratieve activiteiten van Energiecoöperatie 2030.nu gefinancierd.
 • Ook wordt er een klein deel in een post onvoorzien gestopt.
 • U wordt lid van de coöperatie.
 • De zonnepaneleninstallatie wordt aanbesteed als er genoeg deelnemers zijn.
 • De leden bepalen samen of het restant van de post onvoorzien wordt uitgekeerd of als reserve wordt aangehouden.
 • Door de totstandkoming van het Nationale Energieakkoord is per 1 januari 2014 een nieuwe regeling in werking getreden. Dankzij deze regeling krijgen particuliere huishoudens die, via een coöperatieve vereniging, investeren in zonnepanelen in 2019 ruim 9,8 cent (exclusief btw) en inclusief 21 procent btw ruim 11,9 cent korting per kWh die ze met ‘hun’ panelen opwekken.
 • Vanaf de start van het Postcoderoos project garandeert de overheid het fiscale voordeel voor een periode van 15 jaar. 
 • Deelnemers zoals ondernemers en kleine organisaties dienen te beschikken over een eigen kleinverbruik-aansluiting (max. 3×80 ampère). Een ieder kan tot maximaal 10.000 kWh gebruik maken van het verlaagd tarief energiebelasting (waarbij eventuele saldering door zonnepanelen op eigen dak nog weer afgetrokken zal worden). Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen per deelnemer voor maximaal twintig procent van het totaal aantal certificaten participeren in het project.
 

Technische en financiële details Polder Nijenrode

De zonnepanelen worden op de boerderij Van Woudenbergh in Breukelen geplaatst en kunnen optimaal op de zon gericht worden.

 • De installatie zal door https://groenpand.nl worden aangelegd.
 • Per certificaat is de verwachte opbrengst 247 kWh per jaar, dus de totale installatie zal naar verwachting gemiddeld 60.033 kWh per jaar opleveren.
 • OM | Nieuwe Energie is de energieafnemer van het project en energieleverancier voor de leden.
 • OM | Nieuwe Energie betaalt de coöperatie hiervoor jaarlijks een coöperatie bijdrage voor de leden van de coöperatie die klant zijn van OM | Nieuwe Energie.
 • Jaarlijks kent de coöperatie enkele (beperkte) terugkerende kosten, voor:
  • de administratie van de coöperatie door een administrateur
  • vergaderingen en bestuur
  • een opstalverzekering, onderhoud/servicecontract
  • de netwerkbeheerder
 • De opstalverzekering wordt afgesloten bij een gespecialiseerde verzekeraar voor zonnepanelen.
 • De coöperatie sluit een servicecontract af, waarbij zaken als storingsservice, van buiten komende onheilsdekking (diefstal, vandalisme en brand), vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen.
 • In de berekening van de terugverdientijd zijn enkele aannames opgenomen:
  • Voor de stroomopbrengst van de zonnepalen zal de coöperatie 2030.nl met een energiemaatschappij afspraken maken over een kale stroomprijs.
  • De opbrengst van de zonnepanelen daalt elk jaar 0,6 procent vanwege veroudering.
  • Voor de kosten, zoals verzekering, kosten netwerkbeheerder, onderhoud en administratie is gerekend met een jaarlijkse stijging van 1procent.
 • Ondernemers kunnen meedoen tot 10.000 kWh aan zonnepanelen. De korting op de energiebelasting van 10,45 ct per kWh geldt namelijk alleen in de hoogste energiebelastingschijf (0 – 10.000 kWh).
 • Voor het geval dat na vijftien jaar de regeling niet wordt verlengd en er geen aantrekkelijk alternatief mogelijk is, heeft de installatie uiteraard een restwaarde. Na 15 jaar kan de coöperatie zelf beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of met pandeigenaren afspraken maakt over een overname.

Waarom een zonnepaneel?

De reden dat Energiecoöperatie 2030.nu zich inzet voor opwekking van duurzame energie is duidelijk. Er ligt en afspraak in de gemeente dat Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal moet zijn. Om deze ambitie te halen zullen we met z’n allen aan de bak moeten. De lokale Energiecoöperatie 2030.nu zet met dit eerste project haar beste beentje voor en laat zien dat alle vormen van besparing en opwekking meetellen. En dat inwoners van Stichtse Vecht betrokken en bewuste mensen zijn die graag bijdragen aan de energietransitie in de gemeente, is bekend. Andere argumenten die een rol kunnen spelen, zijn:

 • slim omgaan met spaargeld in duurzame projecten
 • geen grote installatie willen kopen en toch zelf voor een klein bedrag bezig zijn met ‘eigen’ zonne-energie