Postcoderoosproject Polder Nijenrode

Het eerste project van de lokale Energiecoöperatie 2030.nu is gerealiseerd! Op het dak van de boerderij van de familie Van Woudenberg liggen 243 zonnepanelen. Het biedt 21 inwoners van Stichtse Vecht de mogelijkheid te participeren in een zonne-energieproject.

De boerderij van de familie Van Woudenbergh ligt in de polder naast de Nyenrode Business Universiteit en heeft een uitstekend dak voor zonnepanelen. Via een zogenoemd postcoderoosproject (een fiscale regeling met verlaagd tarief energiebelasting) zijn inwoners die een postcode hebben die hetzelfde is als de postcode van de boerderij (3621) of een postcode die naast de postcode van de boerderij ligt (zie afbeelding op deze pagina) eigenaar van zonnepanelen. Het project loopt via de lokale Energiecoöperatie 2030.nu en is in oktober 2019 gerealiseerd!

cirkel logo 2030nu
cirkel logo 2030nu
cirkel logo 2030nu
cirkel logo 2030nu
cirkel logo 2030nu

1 boerderijdak

1 postcoderoosproject

243 zonnepanelen

21 deelnemers

247 kWh verwachte opbrengst per certificaat p/j

Percentage van de verwachte opbrengst 2022 gerealiseerd tot nu toe
Productiedoel 2022 behaald op 25-08-2022 100%

Wat houdt een postcoderoosproject (zoals Polder Nijenrode) precies in?

Formeel heet een postcoderoosregeling “Regeling Verlaagd Tarief”. In de volksmond ook wel de postcoderoosregeling genoemd vanwege de geografische voorwaarden die gesteld worden aan de deelnemers. Valt uw postcode namelijk in het postcoderoosgebied van het project, dan kunt u meedoen. Klik op onderstaande button voor meer informatie over de postcoderoosregeling.

Opwek

2023 in kWh2024 in kWh
   
Januari14781780
Februari29221854
Maart47444932
April7892 
Mei10154 
Juni11474 
Juli8934 
Augustus7992 
September6354 
Oktober3056 
November1610             
December877              
Totaal65000 

Huishoudens in de groene gebieden vallen in het reeds gerealiseerde postcoderoosproject Polder Nijenrode. 
Er komen binnenkort weer nieuwe projecten waarin u mee kunt doen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een bericht via het contactformulier.

Samenwerking energiemaatschappij OM | Nieuwe Energie

 • Om de stroom van postcoderoosproject Polder Nijenrode te leveren aan het net, moet 2030.nu samenwerken met een energiemaatschappij aangaan. De coöperatie heeft gekozen voor OM | Nieuwe Energie. De redenen hiervoor zijn:
 • Deze leverancier bevordert lokale duurzame initiatieven zoals Polder Nijenrode, neemt de stroom af en levert die aan de deelnemers;
 • De energiemaatschappij keert een extra bijdrage per deelnemer aan de coöperatie uit waardoor de haalbaarheid van het project wordt vergroot;
 • De energiemaatschappij heeft een overstapservice die het overstappen van energieleverancier eenvoudig maakt.

Daarbij kent OM net als 2030.nu een coöperatieve structuur, waarmee wij op onze beurt weer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van deze energiemaatschappij, net zoals onze leden dat kunnen bij ons.

Deelnemers aan het postcoderoosproject Polder Nijenrode wordt aangeraden over te stappen naar OM | Nieuwe Energie, omdat dit bedrijf ervoor zorgt dat het belastingvoordeel voor alle deelnemers wordt verrekend. De voordelen vindt u op deze pagina.

Deelnemers die niet overstappen dienen er sowieso rekening mee te houden dat ze met hun eigen energieleverancier afspraken moeten maken over teruggave van de energiebelasting. Het is mogelijk dat de energieleverancier hier niet aan mee wil werken of hier administratiekosten voor in rekening brengt. Het is dus verstandig om dat vooraf zelf te regelen. Energiecoöperatie 2030.nu is hiervoor niet verantwoordelijk en zal hier ook niet in bemiddelen.

Meer informatie over OM | Nieuwe Energie en uitleg hoe u eenvoudig kunt overstappen vindt u op deze pagina.

Praktische zaken deelname postcoderoosproject Polder Nijenrode

Hoe zit het nu praktisch gezien als u deelneemt aan postcoderoosproject Polder Nijenrode? 

 • Van € 300,- per certificaat wordt het zonnepaneel, de aansluiting op het netwerk en de administratieve activiteiten van Energiecoöperatie 2030.nu gefinancierd.
 • Ook wordt er een klein deel in een post onvoorzien gestopt.
 • U wordt lid van de coöperatie.
 • De zonnepaneleninstallatie wordt aanbesteed als er genoeg deelnemers zijn.
 • De leden bepalen samen of het restant van de post onvoorzien wordt uitgekeerd of als reserve wordt aangehouden.
 • Door de totstandkoming van het Nationale Energieakkoord is per 1 januari 2014 een nieuwe regeling in werking getreden. Dankzij deze regeling krijgen particuliere huishoudens die, via een coöperatieve vereniging, investeren in zonnepanelen in 2019 ruim 9,8 cent (exclusief btw) en inclusief 21 procent btw ruim 11,9 cent korting per kWh die ze met ‘hun’ panelen opwekken.
 • Vanaf de start van het postcoderoosproject garandeert de overheid het fiscale voordeel voor een periode van 15 jaar. 
 • Deelnemers zoals ondernemers en kleine organisaties dienen te beschikken over een eigen kleinverbruik-aansluiting (max. 3×80 ampère). Een ieder kan tot maximaal 10.000 kWh gebruik maken van het verlaagd tarief energiebelasting (waarbij eventuele saldering door zonnepanelen op eigen dak nog weer afgetrokken zal worden). Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen per deelnemer voor maximaal twintig procent van het totaal aantal certificaten participeren in het project.

Technische en financiële details postcoderoosproject Polder Nijenrode

De zonnepanelen worden op de boerderij Van Woudenbergh in Breukelen geplaatst en kunnen optimaal op de zon gericht worden.

 • De installatie zal door https://groenpand.nl worden aangelegd.
 • Per certificaat is de verwachte opbrengst 247 kWh per jaar, dus de totale installatie zal naar verwachting gemiddeld 60.033 kWh per jaar opleveren.
 • OM | Nieuwe Energie is de energieafnemer van het project en energieleverancier voor de leden.
 • OM | Nieuwe Energie betaalt de coöperatie hiervoor jaarlijks een coöperatie bijdrage voor de leden van de coöperatie die klant zijn van OM | Nieuwe Energie.
 • Jaarlijks kent de coöperatie enkele (beperkte) terugkerende kosten, voor:
  • de administratie van de coöperatie door een administrateur
  • vergaderingen en bestuur
  • een opstalverzekering, onderhoud/servicecontract
  • de netwerkbeheerder
 • De opstalverzekering wordt afgesloten bij een gespecialiseerde verzekeraar voor zonnepanelen.
 • De coöperatie sluit een servicecontract af, waarbij zaken als storingsservice, van buiten komende onheilsdekking (diefstal, vandalisme en brand), vergoeding voor productieverlies, monitoring, inspectie en reiniging zijn opgenomen.
 • In de berekening van de terugverdientijd zijn enkele aannames opgenomen:
  • Voor de stroomopbrengst van de zonnepalen zal de coöperatie 2030.nl met een energiemaatschappij afspraken maken over een kale stroomprijs.
  • De opbrengst van de zonnepanelen daalt elk jaar 0,6 procent vanwege veroudering.
  • Voor de kosten, zoals verzekering, kosten netwerkbeheerder, onderhoud en administratie is gerekend met een jaarlijkse stijging van 1procent.
 • Ondernemers kunnen meedoen tot 10.000 kWh aan zonnepanelen. De korting op de energiebelasting van 10,45 ct per kWh geldt namelijk alleen in de hoogste energiebelastingschijf (0 – 10.000 kWh).
 • Voor het geval dat na vijftien jaar de regeling niet wordt verlengd en er geen aantrekkelijk alternatief mogelijk is, heeft de installatie uiteraard een restwaarde. Na 15 jaar kan de coöperatie zelf beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of met pandeigenaren afspraken maakt over een overname.

Interesse in een volgend (Postcoderoos)project?

Heeft u interesse in een volgend postcoderoosproject? Er komen binnenkort weer nieuwe projecten waarin u mee kunt doen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Een plaatsing op de lijst van geïnteresseerden verplicht u tot niets.