Op 18 april 2019 is er reeds een inloopsessie geweest voor de omwonenden in Loenersloot. Daar waren uiteraard vele vragen, hierbij onze reactie op deze vragen:

Natuurlijk is het ook nodig om de daken te benutten voor zonne-energie. Er is berekend door de gemeente, de provincie Utrecht en onszelf dat dit bij lange na niet voldoende is om aan de doelstellingen voor duurzame energie te voldoen. Daarom zijn ook zonnevelden nodig en/of grote windmolens.

De overgrote meerderheid van de wetenschappers is het er over eens dat de opwarming van de aarde voor een groot deel veroorzaakt wordt door de CO2--uitstoot.

Momenteel staat Nederland onderaan de lijst in Europa als het gaat om de opwekking van duurzame energie. Nederland is dus momenteel het slechtste jongetje van de klas. We hebben een grote inhaalslag te maken om onze eigen en Europese doelstellingen te halen. 

Het vervoeren van elektrische energie over grote afstanden kost veel geld en energie. Verder worden we daarmee afhankelijk van andere landen, regeringen en bedrijven terwijl we de opwekking kort bij huis zelf in eigendom kunnen hebben.

Het vervoeren van elektrische energie over grote afstanden kost veel geld en energie. Verder worden we daarmee afhankelijk van andere landen, regeringen en bedrijven terwijl we de opwekking kort bij huis zelf in eigendom kunnen hebben.

Het klimaatprobleem is dermate urgent dat we het ons niet kunnen permitteren om te wachten.

Voordat zonnepanelen in Nederland verkocht mogen worden, worden ze aan allerlei tests onderworpen. Het verplichte Europese CE keurmerk waarborgt de betrouwbaarheid en kwaliteit van de zonnepanelen. Het cadmium is goed ingepakt tussen glasplaten, waardoor het afgesloten is van de buitenwereld. De kans dat een paneel spontaan cadmium gaat lekken, is dan ook nagenoeg nul.

Er staat online een aantal artikelen die ingaan op bodemverontreiniging door zonnepanelen. Volgens deze artikelen is het mogelijk dat er een kleine hoeveelheid cadmium in de bodem terecht kan komen. Het gaat hierbij echter wel om panelen die volledig doormidden zijn gebroken, of panelen waarvan een deel is afgesneden. In zonnepark Stichtse Vecht zal niet gewerkt worden met versneden panelen. Mocht er door onvoorziene reden een paneel door midden breken, dan wordt dat snel opgemerkt en zal het paneel worden vervangen.

Een hectare gras slaat jaarlijks, afhankelijk van de soort, tussen de 0.7 en 4.2 tonCO2 op. Het zonnepark in Stichtse Vecht wordt gebouwd op 35 hectare. Als de zon helemaal niet meer op het gras zou vallen, wordt jaarlijks ten hoogste 147 ton CO2 minder wordt opgeslagen.

Door de opgewekte zonne-energie wordt de uitstoot van fossiele energie verminderd. In totaal bedraagt de daardoor vermeden CO2-uitstoot door het zonneveld 9.880 ton CO2 per jaar. Dit is meer dan 50 keer zo veel dan de verminderde opslag in het gras.