Samenwerkingspartners

Op 12 mei 2022 heeft Energiecoöperatie 2030.nu samen met haar partners een informatieavond georganiseerd. Deze avond is goed bezocht en ook voor geïnteresseerde opgenomen. Zie de opname van de informatiebijeenkomst hieronder

 Energiecoöperatie 2030.nu werkt samen met diverse partners. Graag stellen wij deze partners aan u voor!

Duurzame Vecht is een stichting die informeert, stimuleert en initiatieven ontplooit op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en fair trade. Duurzame Vecht fungeert als een soort platform. De stichting bestaat sinds 2013 en heeft haar naam gevestigd in gemeente Stichtse Vecht. Energiecoöperatie 2030.nu is mede op initiatief van de Stichting Duurzame Vecht en de gemeente Stichtse Vecht ontstaan. De energieambassadeurs, met wie wij nauw samenwerken, maken deel uit van de stichting. 

Meer weten over Duurzame Vecht? Klik dan hier.

De gemeente Stichtse Vecht heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2030. Overheden, bedrijven, instellingen en bewoners hebben allemaal een rol in de energietransitie. De gemeente kan dit tenslotte niet alleen. De gemeente speelt een rol in het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en het bij elkaar brengen van diverse partijen. Energiecoöperatie 2030.nu is mede op initiatief van de Stichting Duurzame Vecht en de gemeente Stichtse Vecht ontstaan. Wij hebben regelmatig contact met de gemeente om onze activiteiten en de voortgang van onze projecten te bespreken.

Meer weten over Gemeente Stichtse Vecht? Klik dan hier.

om | nieuwe energie vormt samen met tientallen andere lokale energie coöperaties (waaronder 2030.nu) het om | nieuwe energie collectief. om | nieuwe energie is de lokale energieleverancier voor elektra en gas die duurzaamheid wil versnellen door duurzaam betaalbaar te maken voor iedereen. Inmiddels bestaat het collectief uit meer dan 40 lokale energiecoöperaties. De betrokken burgers binnen deze coöperaties wekken in de regio 100% duurzame zonne- en windstroom op voor de klanten van om | nieuwe energie. 

Meer weten over om | nieuwe energie? Klik dan hier.

Begro ziet kansen in Nederland voor de opwekking van duurzame energie middels grootschalige wind- en zonne-energieprojecten. Begro heeft daar de afgelopen 25 jaar ruime ervaring in opgedaan. In samenwerking met diverse projectpartners zoals investeerders, grondeigenaren en burgercoöperaties investeert Begro in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van deze projecten. Bij de zonnevelden in Loenersloot werken wij nauw samen met Begro en Ventolines. Begro besteedt het projectmanagement namelijk uit aan Ventolines, een organisatie met diensten voor duurzame energieprojecten in alle stadia. 

Meer weten over Begro? Klik dan hier.

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers. Energie Samen ondersteunt, faciliteert en stimuleert duurzame initiatieven voor het versterken van (lokale) duurzame energie en energiebesparingsprojecten! Met elkaar zorgen zij ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Energiecoöperatie 2030.nu is lid van Energie Samen.
Meer weten over Energie Samen? Klik dan hier.

Energiecoöperatie 2030.nu neemt samen met andere energiecoöperaties uit de regio deel aan de participatiecoalitie. De participatiecoalitie vindt de invloed van inwoners en lokale organisaties op de RES (Regionale Energie Strategie) van groot belang en ijvert daarvoor. De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzes én is een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. De RES is ook een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. U-16 staat voor de provincie Utrecht en de 16 Gemeentes die daar onderdeel van zijn (waaronder Stichtse Vecht).

Meer weten over de Regionale Energie Strategie (RES)? Klik dan hier.
Meer weten over de RES U-16 (regio Utrecht)? Klik dan hier.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooi en duurzaam Utrecht. Een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken. Zodat de bewoners nu en straks van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De NMU zet zich in voor de energietransitie en ondersteunt de energiecoöperaties daarbij.
Meer weten over NMU? Klik dan hier.