Gestage voortgang warmtepompactie

De resultaten van de warmtepompactie van Stichting Duurzame Vecht (DV) die begin dit jaar gestart is, zijn voorzichtig positief te noemen. De behoefte aan informatie van de burgers is groot, maar het aantal gesprekken blijft achter bij de verwachting. Er wordt uitgesteld, zo is de bevinding van de energie-ambassadeurs van DV. Een van de redenen voor dit uitstel is de actualiteit die ‘ons’ aan alle kanten inhaalt. De berichten over warmtepompen buitelen over elkaar heen. Soms met tegenstrijdige informatie.

Na de eerste goedbezochte bijeenkomsten over de warmtepompen in het vroege voorjaar hebben zich dertien mensen gemeld voor een keukentafelgesprek. Bij het maken van een afspraak zag een deel alsnog af van een gesprek omdat men vond dat het nieuws over bijvoorbeeld ‘van het gas af’ te vaag was. Iedereen tilt de beslissing over aanschaf van een ventilatieluchtwarmtepomp of adviesgesprek met expert over de zomervakantie. Er is veel twijfel over het installeren van warmtepompen als gevolg van tegenstrijdige nieuwsberichten en negatieve berichtgeving over de installatiebranche.

Ook is voor de meesten de warmtepomp technisch nog erg nieuw. Het meest recente bericht dat mensen beter kunnen wachten op de beslissing vanuit de gemeentes per wijk zal de afwachtende houding vermoedelijk nog versterken. Twee deelnemers overwegen serieus tot aanschaf over te gaan. Een vervolg van de campagne in het najaar van 2018 is afhankelijk van de ontwikkelingen. U hoort daar nog van. Er kunnen nog steeds WP- en energieadviesgesprekken worden aangevraagd via warmtepompen@duurzamevecht.nl. De energie-ambassadeurs delen hun kennis en kunde graag.