Inspreken op de commissievergadering!

Nieuwsbericht commissievergadering Fysiek Domein

Dinsdag 17 september wordt de Regionale Energie Strategie (RES) en routekaart van de gemeente besproken in de commissie Fysiek Domein. Onze voorzitter Guus Ydema zal van de gelegenheid gebruik maken en namens 2030.nu een pleidooi houden om ons in staat te stellen de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Het nog vast te stellen beleid m.b.t. zonnevelden is daarin uiteraard van wezenlijk belang. Naast 2030.nu zal ook de nieuwe voorzitter Emile van Irsen van de Stichting Duurzame Vecht inspreken.

Wat is de RES?
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. U leest hier meer over op de website van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.