Bijeenkomst op 23 januari over: ‘Van het aardgas af?’

Om die vraag te beantwoorden organiseert Stichting Duurzame Vecht ism de lokale energiecoöperatie 2030.nu een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 23 januari in Breukelen. Een bijeenkomst in Theater4en1 die begint om 20.00 uur en waarin informatie wordt gegeven over de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt. Over alternatieven voor verwarming met aardgas en de winst van isolatie van woningen. De energieambassadeurs van de stichting zijn aanwezig op de avond en er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Vrijwel iedereen krijgt met de vraag ‘van het gas af?’ te maken omdat Nederland besloten heeft in 2030 te stoppen met het gebruik van het aardgas uit Groningen. Maar waarom moeten we eigenlijk van dat aardgas af? Er zijn toch andere aardgasleveranciers? En waarom zo snel? Hoe gaat u dan uw woning verwarmen en koken? Op deze vragen geeft deze avond antwoorden. Direct bij de start van de avond wordt gepeild hoe bezoekers denken over deze overgang. Vervolgens worden alternatieven voor verwarming met aardgas gepresenteerd en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na de pauze wordt er in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan over de vragen die er zijn. Voor meer informatie vooraf is er de verkorte presentatie die u hier kunt lezen en downloaden >>

Aanmelden

De avond wordt gehouden in Theater 4en1, Schepersweg 6a te Breukelen. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Aanmelden per mail bij Frits Klijn – frits@2030.nuGeef aan met hoeveel personen u wilt komen.

Nóg twee informatiebijeenkomsten

Er volgen in het voorjaar nóg twee informatiebijeenkomsten. Hierover berichten we te zijner tijd via diverse media en de websites van duurzame vecht, 2030.nu en jouwhuisslimmer.nl