Wij zijn op weg naar 2030

De teamleden van 2030.nu stellen zich aan u voor!

Wat is de professionele achtergrond van de teamleden van 2030.nu? Waar ligt hun expertise? Wat is de reden dat zij zich inzetten voor hun energiecoöperatie? De antwoorden op deze vragen leest u op deze pagina! 

2030nu-guus

Guus Ydema
Voorzitter

De klimaatcrisis is een sluipmoordenaar. Op korte termijn lijkt het nog niet zo erg maar in de toekomst krijgen we spijt als haren op ons hoofd dat we niet eerder maatregelen genomen hebben. 

Dit vormt de drijfveer van Guus Ydema om versnelling aan te brengen met de besparing en de opwekking van duurzame energie. En daarom bouwt hij als voorzitter van de lokale energiecoöperatie 2030.nu daaraan mee. Van huis uit is hij een ingenieur gevormd aan de TU Eindhoven. Hij heeft bij grote bedrijven gewerkt in de staalindustrie, de telecommunicatie- en de energiesector. Tot medio 2021 directeur van regionaal coöperatief energiebedrijf Agem. Ook is hij bestuurslid van Energie Samen, een landelijke koepelorganisatie van vele honderden energiecoöperaties in Nederland en en was hij één van de initiatiefnemers van Energie van Utrecht, het provinciale projectbureau van de samenwerkende energiecoöperaties in Utrecht. Daarmee worden expertise en slagkracht voor de vele projecten gebundeld.

LinkedIn Guus Ydema

 

2030nu-nol

Nol Herfkens
Secretaris

Ik wil graag op lokaal niveau duurzame projecten realiseren die door de inwoners van Stichtse Vecht worden gedragen.

Dit drijft Nol Herfkens, Delfts werktuigbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in de energietechniek. Groot deel van zijn leven gewerkt bij grote internationale ingenieursbureaus aan ontwerp en projectmanagement van projecten in de energiesector en in de procesindustrie. Nu, als secretaris van de lokale energiecoöperatie 2030.nu en aanjager van nieuwe projecten, gedreven om de energietransitie ook als vrijwilliger op lokaal niveau vorm te geven door het realiseren van duurzame projecten, die door de inwoners van Stichtse Vecht worden gedragen.

LinkedIn Nol Herfkens

2030nu-eelco

Eelco Boers

Penningmeester

Als fervent watersporter ervaar ik de eerste gevolgen van de klimaatverandering. Deze zullen leiden tot een ongekende klimaatcrisis als we niet snel stappen maken. Desondanks ben ik positief. Als we drogredenen om vandaag niks te doen links laten liggen, komen we er zeker! Eelco Boers.

Deze filosofie heeft Eelco, bedrijfseconoom opgeleid in Rotterdam aangevuld met een postdoctorale opleiding tot Register Controller. Door het onderhouden van vakkennis is hij geregistreerd in het RC-register. Eelco heeft zijn passie voor nieuwe ontwikkelingen in combinatie met bedrijfseconomie kunnen toepassen in een carrière bij telecom- en mediabedrijven. Vervolgens startte hij een eigen onderneming, verkocht die en besloot toen actiever iets te doen met zijn tot dan toe latente passie voor duurzaamheid. Dit voornemen heeft geleid tot de oprichting van SmartDodos, een bedrijf waarbij monitoring van energie de basis vormt. Als penningmeester van de energiecoöperatie 2030.nu is hij ook lokaal bezig met duurzaamheid en combineert hij zijn financiële kennis en kunde met het zien van nieuwe kansen voor verduurzaming met en door de inwoners van Stichtse Vecht.

LinkedIn Eelco Boers

Esther Hardi 913x913

Esther Hardi
Bestuurslid 2030.nu

Duurzame omgeving en schone lucht is belangrijk voor ons en voor onze kinderen. Er wordt veel geïnvesteerd in duurzame energie om ons heen. Graag help ik mee om ook in onze regio goede projecten van de grond te krijgen, deze met de wensen van de bewoners aan te laten sluiten en hen mee te laten profiteren.

Dit drijft Esther Hardi, afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de TU Delft, deed later onderzoek naar institutionele economie en rondde recentelijk een Executive MBA aan de Erasmus Universiteit af.  Zij werkt meer dan 20 jaar in de energiesector. Ze werkte offshore, in London en Scandinavië. Voor Nuon heeft ze de trading floor helpen opzetten en werkte ze in de verschillende divisies. Bij de netbeheerder Alliander was ze corporate strateeg en innovatie manager. Zij is voorzitter van een Taskforce van de European Technology Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET). Esther trekt vele grote en kleine projecten met verschillende partijen en overheden. Zij heeft een groot netwerk in de energiewereld. Haar bedrijf, SDG Energie, heeft ze opgezet om zich meer te focussen op duurzaamheid. In 2022 is zij genomineerd voor de Roger Leon Award opgericht door de EC voor haar bijdrage aan de lokale duurzaamheid. 

LinkedIn Esther Hardi

Annet Koops

Annet Koops
Communicatie-adviseur

Zolang er tekst en uitleg noodzakelijk is over duurzame onderwerpen en energietransitie verfrissende woorden nodig heeft, blijf ik schrijven.

Wie schrijft die blijft, ook duurzaam. Vanuit die gedachte schrijft Annet over duurzaamheid en zet ze zich in voor de interne en externe communicatie van de lokale energiecoöperatie 2030.nu en de zusterorganisatie stichting Duurzame Vecht. Ze is overtuigd zelfstandig ondernemer en werkt vanuit haar eigen rode rijk ‘Het Scharlaken Imperium’ en vindt niets leuker dan mensen op groene en duurzame wijze met elkaar te verbinden. Is het niet door het abc, dan wel door de organisatie van kleine en grotere bijeenkomsten. Of door het sturen van creatieve mailings. Zolang er tekst noodzakelijk is, en toelichting en overtuigende uitleg over duurzame onderwerpen, blijft ze schrijven. De betere wereld begint bij haar voordeur en ‘het kan wel’ hangt als tegeltje in de hal. Aanpakken die energietransitie! 

LinkedIn Annet Koops

2030nu-frans

Frans te Braake
Houdt zich bij 2030.nu bezig met marketing en communicatie

Duurzaam leven gaat niet over zonnepanelen, maar over het besef dat onze huidige leefwijze niet duurzaam is. We moeten dus veranderen en iedereen meenemen, totdat we allemaal inzien dat duurzaam leven ons toekomst geeft.

Frans te Braake heeft HEAO gedaan. Na diverse commerciële functies in marketing en communicatie nu werkzaam bij SME Advies als senior adviseur bij lokale overheden op de onderwerpen duurzaamheidsvisies en de energietransitie. Veelvraat in het tot zich nemen van kennis en informatie. Technisch goed onderlegd. Ruime ervaring in zonne-installaties, van residentiële systemen tot grote dakopstellingen > 1 MW piekvermogen, specifieke kennis over SolarEgde technologie. Ervaren projectleider. 

LinkedIn Frans te Braake

Egbert de Warle 241x241

Egbert de Warle
Projectleider

De energietransitie dwingt ons allerlei dagelijkse vanzelfsprekendheden te bevragen. Bij uitblijven van voldoende overheidshandelen en de beperkingen van hetgeen je zelf kunt doen, is collectieve organisatie een goede manier om in het algemeen belang te werken aan oplossingen voor het opwekken van duurzame energie.

Egbert de Warle studeerde bouwkunde en filosofie. Als zelfstandig architect tegelijkertijd techneut, ontwerper en generalist. Sinds zijn verhuizing naar Loenen aan de Vecht heeft hij naast aandacht voor gebouwen steeds meer interesse voor de niet bebouwde omgeving. Overtuigd twijfelaar. Gewend om integrale oplossingen te zoeken; als niet elke potentie in een project is benut, schetst hij verder. Geïnteresseerd in wat een nieuw energielandschap nog meer vermag – naast energie opwekken.

LinkedIn Egbert de Warle

Wilt u contact opnemen met één van de teamleden, dan kan dit via het contactformulier.