Wij zijn op weg naar 2030

De teamleden van 2030.nu stellen zich aan u voor!

Wat is de professionele achtergrond van de teamleden van 2030.nu? Waar ligt hun expertise? Wat is de reden dat zij zich inzetten voor hun energiecoöperatie? De antwoorden op deze vragen leest u op deze pagina! 

2030nu-guus

Guus Ydema
Voorzitter 

De klimaatcrisis is een sluipmoordenaar. Op korte termijn lijkt het nog niet zo erg maar in de toekomst krijgen we spijt als haren op ons hoofd dat we niet eerder maatregelen genomen hebben. 

Dit vormt de drijfveer van Guus Ydema om versnelling aan te brengen met de besparing en de opwekking van duurzame energie. En daarom bouwt hij als voorzitter van de lokale energiecoöperatie 2030.nu daaraan mee. Van huis uit is hij een ingenieur gevormd aan de TU Eindhoven. Hij heeft bij grote bedrijven gewerkt in de staalindustrie, de telecommunicatie- en de energiesector. Momenteel werkzaam in de Achterhoek aan de energietransitie als directeur van Agem. Ook is hij bestuurslid van Energie Samen, een landelijke koepelorganisatie van vele honderden energiecoöperaties in Nederland en houdt hij zich bezig met het opzetten van een provinciaal projectbureau voor die energiecoöperaties in Utrecht. Zodat expertise en slagkracht voor de vele projecten wordt gebundeld.

LinkedIn Guus Ydema

2030nu-nol

Nol Herfkens
Secretaris

Ik wil graag op lokaal niveau duurzame projecten realiseren die door de inwoners van Stichtse Vecht worden gedragen.

Nol Herfkens, Delfts werktuigbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in de energietechniek. Groot deel van zijn leven gewerkt bij grote internationale ingenieursbureaus aan ontwerp en projectmanagement van projecten in de energiesector en in de procesindustrie. Nu, als secretaris van de lokale energiecoöperatie 2030.nu en aanjager van nieuwe projecten, gedreven om de energietransitie ook als vrijwilliger op lokaal niveau vorm te geven door het realiseren van duurzame projecten, die door de inwoners van Stichtse Vecht worden gedragen.

LinkedIn Nol Herfkens

2030nu-eelco

Eelco Boers
Penningmeester

Als fervent watersporter ervaar ik de eerste gevolgen van de klimaatverandering. Deze zullen leiden tot een ongekende klimaatcrisis als we niet snel stappen maken. Desondanks ben ik positief. Als we drogredenen om vandaag niks te doen links laten liggen, komen we er zeker!

 

Eelco Boers (Lagunillas-Venezuela, 1969). Als bedrijfseconoom opgeleid in Rotterdam, vervolgens postdoctorale opleiding tot Register Controller succesvol afgerond. Door het behouden van vakkennis ingeschreven in het RC-register. Eelco heeft zijn passie voor nieuwe ontwikkelingen in combinatie met bedrijfseconomie kunnen toepassen in een carrière bij telecom- en mediabedrijven. Vervolgens startte hij een eigen onderneming, verkocht die en besloot toen actiever iets te doen met zijn tot dan toe latente passie voor duurzaamheid. Dit voornemen heeft geleid tot de oprichting van SmartDodos, een bedrijf waarbij monitoring van energie de basis vormt. Als penningmeester van de energiecoöperatie 2030.nu is hij ook lokaal bezig met duurzaamheid en combineert hij zijn financiële kennis en kunde met het zien van nieuwe kansen voor verduurzaming met en door de inwoners van Stichtse Vecht. 

 

LinkedIn Eelco Boers 

 

Esther Hardi 913x913

Esther Hardi
Bestuurslid 2030.nu

Duurzame omgeving en schone lucht is belangrijk voor ons en voor onze kinderen. Er wordt veel geïnvesteerd in duurzame energie om ons heen. Graag help ik mee om ook in onze regio goede projecten van de grond te krijgen, deze met de wensen van de bewoners aan te laten sluiten en hen mee te laten profiteren.

Esther Hardi (Breukelen) is afgestudeerd als wiskundig ingenieur in Delft en werkt als strateeg en business development manager. Na haar studie werkte ze offshore, in London en Scandinavië. Voor Nuon heeft ze de trading floor helpen opzetten en werkte ze in de verschillende divisies. Bij de netbeheerder Alliander was ze corporate strateeg en innovatie manager. Naast haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit is zij co-chairman bij de European Technology Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET). Esther werkt veel met overheden en houdt zich al twintig jaar bezig met grootschalige projecten binnen de energiebranche. Hierdoor heeft zij een groot netwerk in de energiewereld die zij ook kan inzetten in haar rol van bestuurslid binnen 2030.nu.

LinkedIn Esther Hardi

2030nu-diny

Diny Wijnmaalen
Projectleider

Zonnestroom voor iedereen bereikbaar maken, ook als je zelf niet kunt investeren of geen geschikt dak hebt.

 

Diny Wijnmaalen heeft 32 jaar bij een leverancier van metaalbewerkingsmachines gewerkt. In 2009 maakte ze de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap en vrij snel daarna kwam ze in contact met duurzaamheid. Diverse initiatieven op dit gebied (mede) van de grond getild en door de contacten die ze daarmee heeft opgedaan actief in de gemeente Stichtse Vecht geworden. In 2012 zag Stichting Duurzame Vecht het levenslicht en voor de stichting heeft ze tot juli 2019 een actieve rol als bestuurslid en later als voorzitter gespeeld. In 2018 betrokken bij de oprichting van 2030.nu en daar werkt ze nu mee aan projecten. Haar hart ligt bij de kleinschaliger collectieve zonneprojecten. Zodoende ook projectleider geweest voor het eerste postcodeproject in Stichtse Vecht, Polder Nijenrode. Ze hoopt dat er komende jaren meer volgen. Sinds begin 2020 is Diny Wijnmalen ook weer in haar eigen woonplaats actief voor Woerden Energie in dezelfde rol als die ze voor 2030.nu vervult.

LinkedIn Diny Wijnmaalen 

2030nu-rik

Rik Peeters
Projectleider

Het is een uitdaging de energietransitie te versnellen en samen met andere bevlogen mensen de schouders te zetten onder zo’n mooi, inspirerend proces.

Rik Peeters (Gennep, 1955) is vele jaren werkzaam geweest in de bancaire effectenadministratie. Zijn betrokkenheid met duurzaamheid ontstond tijdens zijn studie biologie. Die betrokkenheid vertaalt zich nu in de uitdaging de energietransitie te versnellen. Dit doet hij samen met andere bevlogen mensen en hij geniet van kleine en grote stapjes vooruit in dit inspirerende proces. Zijn bijdrage is samen met anderen initiatieven te lanceren die zich focussen op energiebesparing en opwekking. Doel is het versterken van bewustwording bij mensen en organisaties dat het duurzamer kan. Dit gebeurt nu voornamelijk vanuit de stichting Duurzame Vecht waarmee 2030.nu nauw samenwerkt.

Annet Koops

Annet Koops
Communicatie-adviseur

Zolang er tekst en uitleg noodzakelijk is over duurzame onderwerpen en energietransitie verfrissende woorden nodig heeft, blijf ik schrijven.

Wie schrijft die blijft, ook duurzaam. Vanuit die gedachte schrijft Annet (Veendam, 1968) over duurzaamheid en zet ze zich in voor de interne en externe communicatie van de lokale energiecooperatie 2030.nu en de zusterorganisatie stichting Duurzame Vecht. Ze is overtuigd zelfstandig ondernemer en werkt vanuit haar eigen rode rijk ‘Het Scharlaken Imperium’ en vindt niets leuker dan mensen op groene en duurzame wijze met elkaar te verbinden. Is het niet door het abc, dan wel door de organisatie van kleine en grotere bijeenkomsten. Of door het sturen van creatieve mailings. Zolang er tekst noodzakelijk is, en toelichting en overtuigende uitleg over duurzame onderwerpen, blijft ze schrijven. De betere wereld begint bij haar voordeur en ‘het kan wel’ hangt als tegeltje in de hal. Aanpakken die energietransitie! 

LinkedIn Annet Koops

2030nu-frans

Frans te Braake
Houdt zich bij 2030.nu bezig met marketing en communicatie

Duurzaam leven gaat niet over zonnepanelen, maar over het besef dat onze huidige leefwijze niet duurzaam is. We moeten dus veranderen en iedereen meenemen, totdat we allemaal inzien dat duurzaam leven ons toekomst geeft.

Frans te Braake (Tiel, 1964) heeft HEAO gedaan. Na diverse commerciële functies in marketing en communicatie nu werkzaam bij SME Advies als senior adviseur bij lokale overheden op de onderwerpen duurzaamheidsvisies en de energietransitie. Veelvraat in het tot zich nemen van kennis en informatie. Technisch goed onderlegd. Ruime ervaring in zonne-installaties, van residentiële systemen tot grote dakopstellingen > 1 MW piekvermogen, specifieke kennis over SolarEgde technologie. Ervaren projectleider. 

LinkedIn Frans te Braake

Cock van der Kaaij 306x306

Cock van der Kaaij

Houdt zich bij 2030.nu bezig met participatie, ledenwerving en haalbaarheid

Duurzaamheid vraagt om een prettig evenwicht tussen mensen, geld en milieu. Voor mij is duidelijk dat mensen en milieu op dit moment tekortkomen. Dáár wil ik aan werken!

Voor milieukundige Cock van der Kaaij is het gewoon om samen met betrokkenen afwegingen te maken van verschillende belangen. Voor zijn werk bij 2030.nu kijkt hij mee of bij de plaatsing van zonneweiden en windmolens ook naar natuur en landschap wordt gekeken. Graag voedt hij de discussie met feiten en steekhoudende argumenten. Het collectieve belang en de lange termijn staan daarbij centraal. Ook brengt hij steeds het belang van energiebesparing onder de aandacht. Hoe minder energie we nodig hebben – per persoon! – hoe minder we hoeven op te wekken. Naast het werken aan duurzaamheid voor iedereen, werkt hij aan een eigen duurzaam project: De bouw van Passiefhuis Breukelen. Zie www.huis2050.nl/voorbeeldwoning/

LinkedIn Cock van der Kaaij

Egbert de Warle 241x241

Egbert de Warle
Projectleider

De energietransitie dwingt ons allerlei dagelijkse vanzelfsprekendheden te bevragen. Bij uitblijven van voldoende overheidshandelen en de beperkingen van hetgeen je zelf kunt doen, is collectieve organisatie een goede manier om in het algemeen belang te werken aan oplossingen voor het opwekken van duurzame energie.

Egbert de Warle (Groningen, 1983) studeerde bouwkunde en filosofie. Als zelfstandig architect tegelijkertijd techneut, ontwerper en generalist. Sinds zijn verhuizing naar Loenen aan de Vecht heeft hij naast aandacht voor gebouwen steeds meer interesse voor de niet bebouwde omgeving. Overtuigd twijfelaar. Gewend om integrale oplossingen te zoeken; als niet elke potentie in een project is benut, schetst hij verder. Geïnteresseerd in wat een nieuw energielandschap nog meer vermag – naast energie opwekken.

LinkedIn Egbert de Warle

Wilt u contact opnemen met één van de teamleden, dan kan dit via het contactformulier.