De route naar 2030
is begonnen

De route naar 2030
is begonnen

2030.nu werkt samen met andere organisaties, lokale overheden, lokale bedrijven die bij willen dragen aan de doelstelling en tevens met regionale en landelijke organisaties die verwante doelen nastreven.

Brede participatie

Iedereen die het project aangaat, in het bijzonder omwonenden, wordt optimaal geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling van het project; betrokkenheid impliceert de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de keuzes bij de projectontwikkeling.

Geldstromen

Revenuen en effecten van een project zijn voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk. Om dit waar te maken moet er ook goed inzicht over de geldstromen zijn bij betrokkenen.
v

(mede)zeggenschap

Lokale bewoners en bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om financieel te participeren in het project en (mede)zeggenschap te verwerven over de opwekinstallatie.

Het eerste project van het lokale duurzame energiebedrijf 2030.nu is een feit met de zonnepanelen op het dak van de boerderij van Van Woudenbergh. De familie Van Woudenbergh plaatst 243 zonnepanelen op het dak van hun boerderij en biedt zo inwoners van Stichtse Vecht de mogelijkheid te profiteren van zonne-energie. 

Meer informatie
Bij projecten die we zelf initiëren geldt het uitgangspunt van 100% lokaal eigendom, voor zover voldoende lokale investeerders zich melden.

Bij projecten die door andere partijen worden geïnitieerd waarmee 2030.nu een partnerschap aangaat, streeft 2030.nu naar optimale financiële transparantie van de business-case en een zo hoog mogelijk percentage lokaal eigendom.