De route naar 2030 is begonnen

Energiecoöperatie 2030.nu werkt samen met inwoners, de gemeente Stichtse Vecht en bedrijven uit de Stichtse Vecht die onze gemeente zo snel en goed mogelijk duurzaam willen maken. Dat doen we het liefst met elkaar! Daarnaast werken wij samen met regionale en landelijke organisaties die hetzelfde doen.

Participatie - Iedereen mag meedoen

Omwonende worden geïnformeerd en kunnen meepraten bij de ontwikkeling van het project. Dit kan op verschillende manieren: 

  • Door financieel een aandeel te hebben in het project. Bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen 
  • Door jouw dak of veld beschikbaar te stellen voor een project.

Geld - De winst is ook voor jou

De winsten van een project wordt verdeeld onder de eigen deelnemers.

 

We proberen deelnemers hier zo transparant mogelijk over te informeren. Zodat iedereen weet hoe het project ervoor staat.

(mede)zeggenschap

Lokale bewoners en bedrijven wordt de mogelijkheid gegeven om financieel te participeren in het project. Hierdoor staan ze gelijk in contact en kunnen ze meestemmen over het project.

Het eerste lokale project van 2030.nu ‘Project Nijenrode’ is een feit. Met dit project zij op dak van de boerderij van Van Woudenbergh zonnepanelen gelegd. Dat zijn in totaal 243 zonnepanelen.

Inwoners van de Stichtse Vecht konden een paar zonnepanelen kopen en daarmee profiteren van de opbrengst van de zon.

Bij de projecten die we zelf opzetten proberen wij met 100% lokaal eigendom te realiseren. 

Bij projecten waarbij 2030.nu erbij gehaald wordt, proberen wij zo veel mogelijk lokaal eigendom te krijgen. Ook maken wij de financiën transparant voor onze deelnemers.