Update Polder Nijenrode, de laatste horde

Opnieuw is de praktijk weerbarstiger gebleken dan onze planning, het goede nieuws is echter dat er nu geen obstakels meer zijn die de plaatsing van de 243 panelen in de weg staan.

Ondertekening recht van opstal

Hier ziet u op 5 februari de laatste horde genomen worden, de heer Van Woudenbergh van de boerderij schudt bestuurslid Nol Herfkens de hand nadat bij de notaris de akte gepasseerd is voor het recht van opstal. Daarmee is de laatste procedurele stap in het project een feit! 

Mooi! Dan kunnen we volgende week plaatsen en begint de productie eind februari, hoor ik u denken. Dat is helaas niet het geval. Met de installateur hadden we afgesproken dat begin van dit jaar alles rond zou zijn. Het feit dat we afgelopen dinsdag pas de laatste handtekeningen zijn gezet geeft al aan dat we die planning niet gehaald hebben. Dat betekent dat de ruimte die de installateur in zijn planning had ook ingevuld is. In overleg is de aanleg van de zonnepanelen nu gepland in: Mei 2019

Wij realiseren ons dat ons eerste project als 2030.nu een stevige doorlooptijd kent en vragen begrip voor uw geduld. Het is niet alleen zo dat veel zaken voor het eerst uitgezocht moesten worden, sommige contracten, zoals die met OM-energie, zijn niet alleen bepalend voor dit project, maar ook voor de hopelijk vele projecten die zullen volgen. Dat betekent simpelweg dat we uitermate zorgvuldig gewerkt hebben, het is tenslotte uw geld dat er geïnvesteerd is.

We hopen dat u hiermee weer op de hoogte bent van de ontwikkelingen van ons mooie project. De volgende nieuwsbrief is hopelijk een uitnodiging om de installatie in gebruik te nemen. We zullen u daarvan tijdig op de hoogte brengen en als altijd: vragen staat vrij natuurlijk.