Onze route naar 2030 is begonnen

Energiecoöperatie 2030.nu U.A. wil duurzame energieprojecten realiseren die Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal kunnen maken. Het gaat hierbij zowel om projecten die zorgen voor verdere energiebesparing als projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Als inwoners worden we samen eigenaar van onze energie-opwekking.

U kunt nu ook lid worden van 2030.nu!

Voor maar € 10,- per jaar bent u al lid van onze coöperatie!
Draag eenvoudig bij aan een duurzame leefomgeving in Stichtse Vecht, laat uw stem horen op de Algemene Leden Vergadering, neem voordelig 100% groene stroom en vergroend gas af en sta vooraan om financieel deel te nemen aan nieuwe projecten!

Ontdek 2030.nu | om: 100% groene energie uit uw eigen buurt!

Voor de energielevering hebben wij onze krachten gebundeld met tientallen andere lokale energiecoöperaties. Samen vormen wij de coöperatie om | nieuwe energie; het groenste energiecollectief van Nederland. Hierdoor is onze naam voluit:
2030.nu | om.

Groene energie: van, voor en door ons zelf! 

De energie wekken we op door samen met alle andere coöperaties te investeren in lokale projecten. Op die manier kunnen we 100% duurzame lokale energie leveren aan onze klanten. Zo maken we samen groene energie goedkoper en meer bereikbaar voor iedereen! Ons Postcoderoos project Polder Nijenrode is hier een mooi voorbeeld van. 

Uw tarief vergelijken (elektra en/of gas) en overstappen kan eenvoudig op de website www.samenom.nl/2030. Naast een gunstig tarief draagt u ook nog eens heel eenvoudig bij aan het verduurzamen van onze regio!

Volg 2030.nu ook op Facebook en Instagram!

Energiecoöperatie 2030.nu heeft een eigen Facebook- en Instagram-pagina, waar regelmatig nieuws, berichten, foto’s en mededelingen geplaatst worden. Volg onze pagina(‘s), like en deel onze berichten gerust!

facebook.com/energiecooperatie2030.nu instagram.com/energiecooperatie2030nu

De jeugd heeft de toekomst

Energiecoöperatie 2030.nu en Stichting Duurzame Vecht betrekken jongeren bij hun plannen. Het is de bedoeling dat er een jeugdcoöperatie komt binnen 2030.nu. Hiermee hebben de jongeren een stem in de coöperatie 2030.nu en kunnen ze hun eigen duurzame projecten gaan opzetten. Doe je mee?

Postcoderoosproject Polder Nijenrode

Het dak van de boerderij Polder Nijenrode ligt inmiddels vol met panelen en de productie is in oktober 2019 gestart! 21 leden hebben certificaten voor 243 panelen afgenomen.

Er is een lijst van geïnteresseerden voor de panelen waardoor volgende projecten een vliegende start kunnen maken. Wilt u ook meedoen in het volgende Postcoderoosproject? Meld u aan via het contactformulier en wij stellen u op de hoogte zodra er nieuws is!

Zonneveld Loenersloot

Zonnevelden staan in de belangstelling in Stichtse Vecht. De politiek moet zich nog uitspreken of het mogelijk is en wat de voorwaarden zijn. Wij zijn begonnen met de verkenning voor een zonneveld in Loenersloot. Samen met twee lokale agrariërs en projectontwikkelaar Begro.

Energiebesparing is en blijft een belangrijke prioriteit om energiedoelen te halen. Energiecoöperatie 2030.nu wil in de Stichtse Vecht laagdrempelig advies geven over energiebesparing en organiseert daarom thema-avonden over bijv. warmtepompen, maar ook over isolatie, ventilatie en meer algemeen energie-besparingsavonden, waarin bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de energieambassadeurs, die in hun diverse woonkernen contact zoeken met de buurtbewoners om het thema energiebesparing aan te snijden. Hierin werkt Energiecoöperatie 2030.nu samen met Stichting Duurzame Vecht.

Projecten 2030.nu

Zonnepanelen op grote daken, waarin bewoners in de buurt kunnen deelnemen. 2030.nu is actief bezig de haalbaarheid van een aantal grootschalige (400-800) zonnepanelen op bijv. daken van boerenschuren te onderzoeken . Bewoners met dezelfde postcode kunnen dan als eerste participeren. Er worden momenteel projecten in Nieuwersluis en in Breukelen onderzocht.

Zonnevelden kunnen aanzienlijk meer zonnepanelen herbergen dan daken van gebouwen. Projecten van duizenden panelen leveren een substantiële bijdrage om de energiedoelen te bereiken. De haalbaarheid van grote zonneveldprojecten in onder andere Loenersloot wordt momenteel onderzocht.

Warmtepompen worden gezien als hėt alternatief voor de HR-gasketel en daarmee de oplossing voor van-het-gas-af. Duurzame Vecht houdt zich bezig met de vraag of een zelfstandige/hybride warmtepomp duurzaam kan worden ingezet. 

Energiecoöperatie 2030.nu en Stichting Duurzame Vecht jongeren betrekken bij hun plannen. De jongeren krijgen een eigen coöperatie binnen 2030.nu. Daarmee hebben zij formeel een stem in Energiecoöperatie 2030.nu en kunnen zij hun eigen duurzame projecten gaan opzetten. Thema, doel en uitvoering worden door de jongeren zelf bepaald.