Onze route naar 2030 is begonnen

Energiecoöperatie 2030.nu U.A. wil duurzame energieprojecten realiseren die Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal kunnen maken. Het gaat hierbij zowel om projecten die zorgen voor verdere energiebesparing als projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Als inwoners worden we samen eigenaar van onze energie-opwekking.

Kies voor energie van om | nieuwe energie

Samen maken we ons hard voor een duurzaam Stichtse Vecht. Daarom kiezen wij voor energie van om | nieuwe energie; 100% duurzame energie, opgewekt in onze eigen buurt. Hoe meer klanten, hoe meer duurzame energie we kunnen opwekken en hoe lager de prijzen. Goed voor onze regio en goed voor uw portemonnee! 

Waarom kiezen voor om | nieuwe energie? Omdat om | nieuwe energie als enige leverancier geen winstoogmerk heeft. Dat betekent dat de winst via uw lokale coöperatie direct terugvloeit naar u en naar het milieu. Zo kunnen de huidige scherpe tarieven nóg goedkoper en stimuleren we samen de lokale economie.

Zonneveld Loenersloot

Zonnevelden staan in de belangstelling in Stichtse Vecht. De politiek moet zich nog uitspreken of het mogelijk is en wat de voorwaarden zijn. Wij zijn begonnen met de verkenning voor een zonneveld in Loenersloot. Samen met twee lokale agrariërs en projectontwikkelaar Begro.

Postcoderoosproject Polder Nijenrode

Het dak van de boerderij Polder Nijenrode ligt inmiddels vol met panelen en de productie is in oktober 2019 gestart! 21 leden hebben certificaten voor 243 panelen afgenomen.

Er is een lijst van geïnteresseerden voor de panelen waardoor volgende projecten een vliegende start kunnen maken. Wilt u ook meedoen in het volgende Postcoderoos project? Meld u aan via het contactformulier en wij stellen u op de hoogte zodra er nieuws is!

Energiebesparing is en blijft een belangrijke prioriteit om energiedoelen te halen. Energiecoöperatie 2030.nu wil in de Stichtse Vecht laagdrempelig advies geven over energiebesparing en organiseert daarom thema-avonden over bijv. warmtepompen, maar ook over isolatie, ventilatie en meer algemeen energie-besparingsavonden, waarin bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de energieambassadeurs, die in hun diverse woonkernen contact zoeken met de buurtbewoners om het thema energiebesparing aan te snijden. Hierin werkt Energiecoöperatie 2030.nu samen met Stichting Duurzame Vecht.

Waarom 2030.nu? Er is toch al Stichting Duurzame Vecht?

Wat is de rol van Gemeente Stichtse Vecht?

Wij kunnen ons voorstellen dat u bij al die initiatieven op het gebied van duurzaamheid wellicht denkt: in Stichtse Vecht is er toch al een club die over duurzaamheid gaat? Waarom dan nog Energiecoöperatie 2030.nu?  Twee initiatieven die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp, die zitten toch in elkaars vaarwater? Of niet? 

Daar kunnen we kort over zijn: nee. De beide organisaties werken in elkaars verlengde en met elkaar.

Duurzame Vecht is een stichting die informeert, stimuleert en initiatieven ontplooit. De stichting bestaat al meer dan tien jaar en heeft haar naam gevestigd in gemeente Stichtse Vecht. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook inzake circulaire economie en fair trade. En de energieambassadeurs maken bijvoorbeeld ook deel uit van de stichting. Duurzame Vecht fungeert als een soort platform.

2030.nu is een coöperatie en vrij recent opgericht. Alle projecten die gaan over opwekking van duurzame energie worden hier ondergebracht. Het is daarmee een energiecoöperatie. Zo is Energiecoöperatie 2030.nu bijzonder geschikt om bijvoorbeeld een Postcoderoos project zoals Polder Nijenrode onder te brengen. Maar ook projecten die nog in ontwikkeling zijn zullen onder de coöperatie gaan vallen. Denk daarbij aan mogelijke zonnevelden. Een duidelijke scheiding tussen coöperatie en stichting is praktisch aangezien er grote investeringen nodig kunnen zijn bij projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Die investeringen zijn en blijven bij de coöperatie en daardoor keurig apart te herleiden. De link met Stichting Duurzame Vecht is er wel omdat de coöperatie gebruik maakt van kennis en kunde van de stichting.

De Gemeente Stichtse Vecht heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2030. Overheden, bedrijven, instellingen en bewoners hebben allemaal een rol in de energietransitie; de gemeente kan dit tenslotte niet alleen. De gemeente speelt een rol in het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en het bij elkaar brengen van diverse partijen. De gemeente heeft een aantal opstartkosten betaald die het mogelijk hebben gemaakt onze coöperatie op te richten. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met de gemeente om de voortgang van de projecten te bespreken.

Projecten 2030.nu

Zonnepanelen

Zonnepanelen op grote daken, waarin bewoners in de buurt kunnen deelnemen. 2030.nu is actief bezig de haalbaarheid van een aantal grootschalige (400-800) zonnepanelen op bijv. daken van boerenschuren te onderzoeken . Bewoners met dezelfde postcode kunnen dan als eerste participeren. Er worden momenteel projecten in Nieuwersluis en in Breukelen onderzocht.

Zonnevelden

Zonnevelden kunnen aanzienlijk meer zonnepanelen herbergen dan daken van gebouwen. Projecten van duizenden panelen leveren een substantiële bijdrage om de energiedoelen te bereiken. De haalbaarheid van grote zonneveldprojecten in onder andere Loenersloot wordt momenteel onderzocht.

Warmtepompen

Warmtepompen worden gezien als hėt alternatief voor de HR-gasketel en daarmee de oplossing voor van-het-gas-af. Duurzame Vecht vindt dat eerst moet worden onderzocht of een zelfstandige/hybride warmtepomp duurzaam kan worden ingezet.  ​

Jongeren en duurzaamheid

Energiecoöperatie 2030.nu en Stichting Duurzame Vecht jongeren betrekken bij hun plannen. De jongeren krijgen een eigen coöperatie binnen 2030.nu. Daarmee hebben zij formeel een stem in Energiecoöperatie 2030.nu en kunnen zij hun eigen duurzame projecten gaan opzetten. Thema, doel en uitvoering worden door de jongeren zelf bepaald.