Onze route naar 2030
is begonnen

Onze route naar 2030
is begonnen

2030.nu wil duurzame energieprojecten realiseren die Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal kunnen maken. Het gaat hierbij zowel om projecten die zorgen voor verdere energiebesparing als projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt.

Aandacht voor Postcodeproject Polder Nijenrode

Aandacht in de nieuwsbrief van Stichting Duurzame Vecht voor het zonnepanelenproject Polder Nijenrode. Het bericht heeft ervoor gezorgd dat de teller inmiddels ruim voorbij de 342 panelen staat waarop een optie is genomen. Er is dus een wachtlijst, waardoor een volgend project al een vliegende start kan kennen. Na het tekenen van de ledenovereenkomsten kan er vlak na de vakantie een officiele ‘go’ kunnen klinken.

 

Wilt u ook meedoen? Houd deze pagina in de gaten, er komt een volgend postcoderoos project!

Nieuwsbrief lezen

 

Meer informatie over Polder Nijenrode?

Polder Nijenrode

Energiebesparing is en blijft een belangrijke prioriteit om energiedoelen te halen. 2030.nu wil in de Stichtse Vecht laagdrempelig advies geven over energiebesparing en organiseert daarom thema-avonden over bijv. warmtepompen, maar ook over isolatie, ventilatie en meer algemeen energie-besparingsavonden, waarin bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de energieambassadeurs, die in hun diverse woonkernen contact zoeken met de buurtbewoners om het thema energiebesparing aan te snijden.

Waarom 2030.nu? Er is toch al Stichting Duurzame Vecht?

Wij kunnen ons voorstellen dat bij al die initiatieven op het gebied van duurzaamheid je wellicht denkt: In Stichtse Vecht is er toch al een club die over duurzaamheid gaat? Waarom dan nog 2030.nu? Twee initiatieven die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp, die zitten toch in elkaars vaarwater? Of niet?

Nee. Daar kunnen we kort over zijn. De beide organisaties werken in elkaars verlengde en met elkaar.

Duurzame Vecht is een stichting die informeert, stimuleert en initiatieven ontplooit. De stichting bestaat al meer dan tien jaar en heeft haar naam gevestigd in gemeente Stichtse Vecht. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook inzake circulaire economie en fair trade. En de energieambassadeurs maken bijvoorbeeld ook deel uit van de stichting. Duurzame Vecht fungeert als een soort platform.

2030.nu is een coöperatie en vrij recent opgericht. Alle projecten die gaan over opwekking van duurzame energie worden hier ondergebracht. Het is daarmee een energiecoöperatie. Zo is 2030.nu bijzonder geschikt om bijvoorbeeld een postcoderoos project zoals Polder Nijenrode onder te brengen. Maar ook projecten die nog in ontwikkeling zijn zullen onder de coöperatie gaan vallen. Denk daarbij aan mogelijke zonnevelden. Een duidelijke scheiding tussen coöperatie en stichting is praktisch aangezien er grote investeringen nodig kunnen zijn bij projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Die investeringen zijn en blijven bij de coöperatie en daardoor keurig apart te herleiden. De link met Stichting Duurzame Vecht is er wel omdat de coöperatie gebruik maakt van kennis en kunde van de stichting.

Een andere reden om de coöperatie naast de stichting te plaatsen heeft met het karakter van de organisatie te maken: de energietransitie is niet alleen een kwestie van veranderingen in Den Haag, het gaat niet alleen om technische oplossingen zoals warmtepompen. In een coöperatie participeren burgers, zijn mensen actief betrokken bij het beleid, en worden ze zo onderdeel van de transitie. En dat is misschien wel de belangrijkste stap én reden om 2030.nu als uitvoerende organisatie neer te zetten.

Zonnepanelen

Op grote daken, waarin bewoners in de buurt kunnen deelnemen. 2030.nu is actief bezig de haalbaarheid van een aantal grootschalige (400-800) zonnepanelen op daken van boerenschuren te onderzoeken . Bewoners met dezelfde postcode kunnen dan als eerste participeren. Er worden momenteel projecten in Nieuwersluis en in Breukelen onderzocht

Zonnevelden

Kunnen aanzienlijk meer zonnepanelen herbergen dan daken van boerenschuren. Projecten van  duizenden panelen leveren een substantiële bijdrage om de energiedoelen te bereiken. De haalbaarheid van grote zonneveldprojecten wordt momenteel onderzocht.

Biomassa projecten

Waarin bijv. snoeihout wordt verzameld,versnipperd en gedroogd. De gedroogde snippers kunnen worden ingezet in verbrandingsketels om CO2-neutraal warmte of elektriciteit op te wekken. 2030.nu onderzoekt de haalbaarheid van zo’n project in Stichtse Vecht.

Zonnedaken

2030.nu inventariseert actief de beschikbaarheid van geschikte daken voor grotere zonnepanelen-projecten

Het jaaroverzicht van duurzamevecht.nl in woord en beeld.