Onze route naar 2030 is begonnen

Wat kan je doen?

2030nu-zonnedaken
Jouw dak beschikbaar stellen
2030nu_logo_blok_600
Lid worden

Energiecoöperatie 2030.nu U.A. wil duurzame energieprojecten realiseren die Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal kunnen maken. Het gaat hierbij om projecten die energie duurzaam opwekken, waarbij inwoners kunnen meepraten en kunnen meeprofiteren. Als inwoners worden we samen eigenaar van onze energieopwekking.

Hoeveel produceren we al

Percentage van de verwachte opbrengst 2022 gerealiseerd tot nu toe
Productiedoel 2022 behaald op 25-08-2022 100%

Onze projecten

Zonnepanelen op grote daken, waarin bewoners in de buurt kunnen deelnemen. 2030.nu is actief bezig de haalbaarheid van een aantal grootschalige (400-800) zonnepanelen op bijv. daken van boerenschuren te onderzoeken . Bewoners met dezelfde postcode kunnen dan als eerste participeren. Er worden momenteel projecten in Nieuwersluis en in Breukelen onderzocht.

Zonnevelden kunnen veel meer zonnepanelen hebben dan daken van gebouwen. Projecten van duizenden panelen leveren een grote bijdrage om de energiedoelen te bereiken. De gemeente is bezig beleid vast te stellen voor zonnevelden

Onze blogs

Ontdek 2030.nu | om: 100% groene energie uit jouw eigen buurt!

Voor de energielevering hebben wij onze krachten gebundeld met tientallen andere lokale energiecoöperaties. Samen vormen wij de coöperatie om | nieuwe energie; het groenste energiecollectief van Nederland. Hierdoor is onze naam voluit:
2030.nu | om.

Groene energie: van, voor en door ons zelf! 

De energie wekken we op door samen met alle andere coöperaties te investeren in lokale projecten. Op die manier kunnen we 100% duurzame lokale energie leveren aan onze klanten. Zo maken we samen groene energie goedkoper en meer bereikbaar voor iedereen! Ons postcoderoosproject Polder Nijenrode is hier een mooi voorbeeld van. 

Uw tarief vergelijken (elektra en/of gas) en overstappen kan eenvoudig op de website www.samenom.nl/cooperatie/samen-om/2030-nu-om/. Naast een gunstig tarief draagt je ook nog eens heel eenvoudig bij aan het verduurzamen van onze regio!