Projectbureau energiecoöperaties in Utrecht van start

We worden als lokale energie-coöperatie vaak geconfronteerd met de complexiteit van onze projecten. Wij zijn er dan ook trots op dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de oprichting van het projectbureau Energie van Utrecht, dat met hulp van de provincie is opgericht. Dit bureau ondersteunt de energiecoöperaties bij de ontwikkeling van grootschalige projecten. […]

Verrekening/teruggave productie zonnepanelen Polder Nijenrode

In dit artikel informeren wij u graag hoe de verrekening/teruggave van de productie van uw zonnepanelen werkt. De opbrengsten van een project voor de deelnemers bestaan jaarlijks uit:  De uitbetaling van de opbrengsten van de verkoop van de geproduceerde stroom, naar rato van de deelname. De stroom wordt verkocht aan om | nieuwe energie. De stroomopbrengsten worden […]

Word voor € 10,- ook lid van 2030.nu!

Goed nieuws! U kunt nu ook lid worden van 2030.nu! Heeft u niet veel tijd en wilt u toch bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Word dan lid van Energiecoöperatie 2030.nu! Voor maar € 10,- per jaar bent u al lid! En uw lidmaatschap is zelfs gratis als u elektriciteit en/of gas afneemt via 2030.nu | […]

Postcoderoos Nijenrode eindelijk aangesloten

Afgelopen donderdag (17 oktober) heeft Stedin de werkzaamheden aan onze installatie afgerond. Eindelijk, kunnen we wel stellen! Echter, de installateur van de zonnepanelen moest uiteraard ook nog de omvormers verbinden met die nieuwe aansluiting. Dat is vandaag afgerond en in het onderstaande filmpje is te zien hoe de eerste kW’s geproduceerd worden. En dat het maar een mooi […]

Inspreken op de commissievergadering!

Nieuwsbericht commissievergadering Fysiek Domein Dinsdag 17 september wordt de Regionale Energie Strategie (RES) en routekaart van de gemeente besproken in de commissie Fysiek Domein. Onze voorzitter Guus Ydema zal van de gelegenheid gebruik maken en namens 2030.nu een pleidooi houden om ons in staat te stellen de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Het nog vast […]

Zon schijnt boven Polder Nijenrode

Het postcoderoosproject Polder Nijenrode nadert zijn voltooiing. Het dak van de boerderij van familie Van Woudenberg ligt bijna vol met 243 zonnepanelen en technisch gezien worden de puntjes de komende weken op de I gezet. Het is voor leden van de lokale energiecoöperatie 2030.nu de eerste mogelijkheid om in de gemeente Stichtse Vecht te profiteren […]

Update Polder Nijenrode, de laatste horde

Opnieuw is de praktijk weerbarstiger gebleken dan onze planning, het goede nieuws is echter dat er nu geen obstakels meer zijn die de plaatsing van de 243 panelen in de weg staan. Ondertekening recht van opstal Hier ziet u op 5 februari de laatste horde genomen worden, de heer Van Woudenbergh van de boerderij schudt […]

Bijeenkomst op 23 januari over: ‘Van het aardgas af?’

Om die vraag te beantwoorden organiseert Stichting Duurzame Vecht ism de lokale energiecoöperatie 2030.nu een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 23 januari in Breukelen. Een bijeenkomst in Theater4en1 die begint om 20.00 uur en waarin informatie wordt gegeven over de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt. Over alternatieven voor verwarming met aardgas en de winst van isolatie […]

Gestage voortgang warmtepompactie

De resultaten van de warmtepompactie van Stichting Duurzame Vecht (DV) die begin dit jaar gestart is, zijn voorzichtig positief te noemen. De behoefte aan informatie van de burgers is groot, maar het aantal gesprekken blijft achter bij de verwachting. Er wordt uitgesteld, zo is de bevinding van de energie-ambassadeurs van DV. Een van de redenen voor dit […]

Uitnodiging VvE Training: Energie Besparen en Opwekken

Wij nodigen u namens de gemeenten Nieuwegein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Stichtse Vecht van harte uit voor de Energiebesparingscursus voor bestuursleden van VvE’s. De cursus bestaat uit twee avonden: 30 oktober in het gemeentehuis van Nieuwegein en 20 november in het gemeentehuis van Zeist. Tijdens de training krijgt u praktische, concrete adviezen van ervaren sprekers […]