Informatiebijeenkomst 2022

Op donderdag 12 mei 2022 organiseerde wij na onze algemene ledenvergadering een informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst hebben verschillende van onze partners informatie gedeeld over de energiemarkt en andere initiatieven. De informatiebijeenkomst is voor geïnteresseerde ook opgenomen om later terug te kijken. Onder de tekst is de volledige informatiebijeenkomst te bekijken.

De volgende partners hebben meegedaan: 

Guus Ydema, vanaf 00:00, voorzitter Energiecoöperatie 2030.nu. https://2030.nu/ begint met een introductie van 2030.nu, wat de reden is waarom wij zijn opgericht en welke toekomstvisie we hebben.

Norbert van den Eijnden, vanaf 12:00, voorzitter van de Stichting Duurzame Vecht https://duurzamevecht.nl/ vertelt hoe de lokale besparing wordt aangejaagd door de campagnes vanuit de stichting, zoals de isolatie en warmtepompen. En waarom voor de inwoners energieloketten belangrijk zijn, waar ze terecht kunnen met vragen. Ook licht hij toe dat de stichting en de coöperatie steeds intensiever willen samenwerken. En vertellen wat de Klimaatcoalitie doet.

Frans te Braake, vanaf 24:55, is projectleider zon op dak. https://2030.nu/2022/05/03/zon-op-dak-data/ en zal het programma Zon op dak data presenteren: een analyse in opdracht van de gemeente m.b.t. alle daken in onze gemeente.

André Dippel, vanaf 37:10, directeur van Om | nieuwe energie https://www.samenom.nl/ gaat in op de ontwikkelingen in de energiemarkten en welke rol OM als leverancier van de lokaal opgewekte stroom speelt in dat krachtenveld.

Siward Zomer, vanaf 50:00, coöperatief directeur van Energie Samen https://energiesamen.nu/ spreekt over waarom het belangrijk is dat we ons overal lokaal inzetten om samen onze energie op te wekken. En hij zal toelichten hoe Energie Samen dat landelijk propageert o.a. via zijn contacten met ministeries en de politiek. En wat de uitdagingen zijn de komende tijd.