Zonneveld Loenersloot

Zonnevelden staan in de belangstelling in Stichtse Vecht. De politiek moet zich nog uitspreken of het mogelijk is en wat de voorwaarden zijn. Wij zijn begonnen met de verkenning voor een zonneveld in Loenersloot.

Energiecoöperatie 2030.nu is begonnen met de verkenning voor een zonneveld aan de Polderweg in Loenersloot. Dit doen wij samen met twee lokale agrariërs en projectontwikkelaar Begro. 

In de zomer van 2019 is er een concept voorgelegd aan de gemeente Stichtse Vecht. In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente haar bevindingen met ons gedeeld. Naar aanleiding hiervan zullen wij de plannen aanpassen en opnieuw voorleggen. Tevens zal in de loop van 2020 de gemeente het beleidskader voor het ontwikkelen en de locaties van zonnevelden bepalen.

Op deze pagina leest u meer over onze gedachten, initiatieven en bevindingen. 

Waarom deze locatie?

De locatie aan de Polderweg die wij voor ogen hebben is ideaal door de volgende redenen:

 • Locatie van 35 hectare, optimaal voor een goede aansluiting op het lokale net
 • Afstand tot de bebouwde kom: minimaal 900 meter
 • In een veenpolder, dus lager dan de omliggende omgeving
 • Hoogte zonneveld: maximaal 2,5 meter
  Ruimte tussen de rijen: circa 3 meter
 • Door de grootte is een bossage of heg mogelijk
 • Het park doet tevens dienst als een ecologische bufferzone
 • Aandachtspunten voor de ruimtelijke inpassing:
  – Natuur
  – Ecologie landschappelijke inpassing
  – Omgeving

Een paar details van de zonnevelden

 • Genoeg stroom voor ongeveer 23% van de huishoudens in Stichtse Vecht
 • Bijna 10% van het totale elektriciteitsverbruik van Stichtse Vecht
 • 35 hectare groot
 • Circa 83000 zonnepanelen
 • Genoeg voor 26MWp zonne-energie
 • Circa 950 vollasturen op jaarbasis
 • Totale jaarlijkse opbrengst van circa 19.000.000 kWh
 • Stroom voor ongeveer 6300 huishoudens (3000 kWh/jaar/huishouden)

De participatieve aanpak van 2030.nu

 • Lokale energiecoöperatie
 • Communicatie in de omgeving en gesprekken met omwonenden
 • Stakeholders nauw betrekken bij de ontwikkeling van plannen
 • In samenwerking met de gemeente een participatieplan opstellen
 • Ook de opbrengsten naar de omgeving
 • Interesse peilen in de omgeving:
  – Inbreng d.m.v. inloopavond
  – Wat leeft er bij de inwoners van Stichtse Vecht?
 • Lokale ondernemers betrekken bij het plan
 • Mogelijke opties voor participatie onderzoeken:
  – Afname duurzame stroom
  – Deelname in zonneweide

Hoe duurzaam is Gemeente Stichtse Vecht?

Nederland:

 • Aandeel duurzame energie is nu 6,6%
 • De doelstelling is 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023
 • Uiteindelijk doel: in 2050 klimaatneutraal

Provincie Utrecht:

 • Doel is in 2040 al klimaatneutraal

Gemeente Stichtse Vecht:

 • Doel: in 2030 klimaatneutraal
 • Geen windenergie
 • Huidige duurzame opwek: 2,1% (2017)

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit zonneveld-project? Bekijk dan de achterliggende informatie via onderstaande buttons. Contact met ons opnemen hierover kan via het contactformulier.