Waarom deze locatie?

De locatie die we voor ogen hebben is ideaal door de volgende redenen:

 • Locatie van 35 hectare, optimaal voor een goede aansluiting op het lokale net
 • Afstand tot de bebouwde kom: minimaal 900 meter
 • In een veenpolder, dus lager dan de omliggende omgeving
 • Hoogte zonneveld: maximaal 2,5 meter
 • Ruimte tussen de rijen: circa 3 meter
 • Door de grootte is een bossage of heg mogelijk
 • Het park doet tevens dienst als een ecologische bufferzone
 • Aandachtspunten voor de ruimtelijke inpassing:
  – Natuur
  – Ecologie landschappelijke inpassing
  – Omgeving

Een paar details van de zonnevelden

 • Genoeg stroom voor ongeveer 23% van de huishoudens in Stichtse Vecht
 • Bijna 10% van het totale elektriciteitsverbruik van Stichtse Vecht
 • 35 hectare groot
 • Circa 83000 zonnepanelen
 • Genoeg voor 26MWp zonne-energie
 • Circa 950 vollasturen op jaarbasis
 • Totale jaarlijkse opbrengst van circa 19.000.000 kWh
 • Stroom voor ongeveer 6300 huishoudens (3000 kWh/jaar/huishouden)

De participatieve aanpak van 2030.nu

 • Lokale energiecoöperatie
 • Communicatie in de omgeving en gesprekken met omwonenden
 • Stakeholders nauw betrekken bij de ontwikkeling van plannen
 • In samenwerking met de gemeente een participatieplan opstellen
 • Ook de opbrengsten naar de omgeving
 • Interesse peilen in de omgeving
  – Inbreng d.m.v. inloopavond
  – Wat leeft er bij de inwoners van Stichtse Vecht?
 • Lokale ondernemers betrekken bij het plan
 • Mogelijke opties voor participatie onderzoeken:
  – Afname duurzame stroom
  – Deelname in zonneweide

Hoe duurzaam is gemeente Stichtse Vecht?

Nederland:

 • Aandeel duurzame energie is nu 6,6%
 • De doelstelling is 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023
 • Uiteindelijk doel: in 2050 klimaatneutraal

Provincie Utrecht:

 • Doel is in 2040 al klimaatneutraal

Gemeente Stichtse Vecht

 • Doel: in 2030 klimaatneutraal
 • Geen windenergie
 • Huidige duurzame opwek: 2,1% (2017)