Postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. 

Formeel heet een postcoderoosregeling “Regeling Verlaagd Tarief”. In de volksmond ook wel de Postcoderoosregeling genoemd vanwege de geografische voorwaarden die gesteld worden aan de deelnemers. Valt uw postcode namelijk in het postcoderoosgebied van het project, dan kunt u meedoen. De regeling houdt in dat de mensen die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame energieproductie, zoals zon en wind, voor iedere kilowattuur (kWh) die ze deelnemen de Energiebelasting + btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. De energiebelasting wijzigt jaarlijks en is in 2019 € 0,09863 en inclusief 21% BTW € 0,1193.

Meedoen doet u door certificaten te kopen. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. Het minimum aantal certificaten bij het project Polder Nijenrode was één. Natuurlijk kunt u meer aanschaffen. Er is echter een maximum aan panelen dat aangeschaft kan worden. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens bij 15 tot 20 panelen, omdat de teruggave van de energiebelasting nooit groter kan zijn dan wat het huishouden aan energiebelasting betaalt.

Essentieel bij een Postcoderoos Project is dat u lid wordt van een coöperatie door een certificaat aan te schaffen. Concreet houdt dat in dat u samen met alle houders van de certificaten eigenaar bent van die coöperatie en invloed kunt uitoefenen op het beleid.

Hebt u zelf al panelen op uw eigen dak, dan kunt u certificaten bijkopen om uw eigen gebruik volledig te compenseren. Het totaal van de opwekking van de panelen op uw eigen dak en de opwekking van de panelen in dit project moet beneden uw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren.

Polder Nijenrode als voorbeeld

Hoe zit het nu praktisch gezien als u deelneemt aan een Postcoderoos Project? We nemen Polder Nijenrode even als voorbeeld: 

  • Van € 300,- per certificaat wordt het zonnepaneel, de aansluiting op het netwerk en de administratieve activiteiten van Energiecoöperatie 2030.nu gefinancierd.
  • Ook wordt er een klein deel in een post onvoorzien gestopt.
  • U wordt lid van de coöperatie.
  • De zonnepaneleninstallatie wordt aanbesteed als er genoeg deelnemers zijn.
  • De leden bepalen samen of het restant van de post onvoorzien wordt uitgekeerd of als reserve wordt aangehouden.
  • Door de totstandkoming van het Nationale Energieakkoord is per 1 januari 2014 een nieuwe regeling in werking getreden. Dankzij deze regeling krijgen particuliere huishoudens die, via een coöperatieve vereniging, investeren in zonnepanelen in 2019 ruim 9,8 cent (exclusief btw) en inclusief 21 procent btw ruim 11,9 cent korting per kWh die ze met ‘hun’ panelen opwekken.
  • Vanaf de start van het Postcoderoos project garandeert de overheid het fiscale voordeel voor een periode van 15 jaar. 
  • Deelnemers zoals ondernemers en kleine organisaties dienen te beschikken over een eigen kleinverbruik-aansluiting (max. 3×80 ampère). Een ieder kan tot maximaal 10.000 kWh gebruik maken van het verlaagd tarief energiebelasting (waarbij eventuele saldering door zonnepanelen op eigen dak nog weer afgetrokken zal worden). Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen per deelnemer voor maximaal twintig procent van het totaal aantal certificaten participeren in het project.
 
De technische en financiële details van het Postcoderoos Project Polder Nijenrode leest u op deze pagina

Waarom een zonnepaneel?

De reden dat Energiecoöperatie 2030.nu zich inzet voor opwekking van duurzame energie is duidelijk. Er ligt en afspraak in de gemeente dat Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal moet zijn. Om deze ambitie te halen zullen we met z’n allen aan de bak moeten. De lokale Energiecoöperatie 2030.nu zet met Postcoderoos projecten haar beste beentje voor en laat zien dat alle vormen van besparing en opwekking meetellen. En dat inwoners van Stichtse Vecht betrokken en bewuste mensen zijn die graag bijdragen aan de energietransitie in de gemeente, is bekend. Andere argumenten die een rol kunnen spelen, zijn:

  • slim omgaan met spaargeld in duurzame projecten
  • geen grote installatie willen kopen en toch zelf voor een klein bedrag bezig zijn met ‘eigen’ zonne-energie

Interesse in een volgend (Postcoderoos) project?

Heeft u (mogelijk) interesse in een volgend (Postcoderoos) project? Er komen binnenkort weer nieuwe projecten waarin u mee kunt doen. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Een plaatsing op de lijst van geïnteresseerden verplicht u tot niets.