Postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling (PCR) is opgezet vanuit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwek van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale inwoners de mogelijkheid gezamenlijk, in een coöperatie of vereniging van eigenaren, te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. 

Officieel heet de postcoderoosregeling “Regeling Verlaagd Tarief”. Om hieraan mee te doen moet jouw postcode in hetzelfde postcodegebied als het project vallen. De regeling houdt in dat de mensen die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame energieproductie, zoals zon en wind, voor iedere kilowattuur (kWh) die hun deel opwekt de Energiebelasting + btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. De energiebelasting wijzigt jaarlijks en was bijvoorbeeld in 2019 € 0,09863 en inclusief 21% BTW € 0,1193.

Om mee te doen kunnen deelnemers certificaten kopen. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. Het minimum aantal certificaten bij ons eerste postcoderoosproject Polder Nijenrode was één zonnepaneel. Deelnemers konden meer zonnepanelen aanschaffen. Er is echter een maximum aan panelen dat aangeschaft kan worden. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens bij 15 tot 20 panelen, omdat de teruggave van de energiebelasting niet hoger kan zijn dan wat het huishouden aan energiebelasting betaalt.

Iedere deelnemer moet een kleinverbruik-aansluiting (3×80 ampère) hebben en kan tot maximaal 10.000 kWh gebruik maken van het belastingvoordeel. Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen per deelnemer voor maximaal twintig procent van het totale aantal certificaten meedoen in het project.

Heb je zelf al panelen op jouw eigen dak, dan kan je certificaten bijkopen om jouw eigen gebruik volledig te compenseren. Het totaal van de opwekking van de panelen op jouw eigen dak en de opwekking van de panelen in dit project moet beneden jouw eigen stroomverbruik blijven om optimaal van het belastingvoordeel te profiteren.

Postcoderoosproject Polder Nijenrode als voorbeeld

Hoe zit het nu praktisch gezien als je deelneemt aan een postcoderoosproject? 

We nemen postcoderoosproject Polder Nijenrode even als voorbeeld: 

  • Voor € 300,- per certificaat wordt het zonnepaneel, de aansluiting op het netwerk, een reservering voor onvoorziene kosten en de administratie van het project door Energiecoöperatie 2030.nu gefinancierd
  • Je wordt lid van de coöperatie
  • De zonnepaneleninstallatie wordt aanbesteed als er genoeg deelnemers zijn
  • De leden bepalen samen of het restant van de post onvoorzien wordt uitgekeerd of als reserve wordt aangehouden
  • Vanaf de start van het postcoderoosproject garandeert de overheid het fiscale voordeel voor een periode van 15 jaar
  • De deelnemers kregen dus in 2019 ongeveer 9,8 cent (exclusief btw), inclusief 21 procent btw; 11,9 cent korting per kWh die ze met ‘hun’ panelen opwekken.
 
De technische en financiële details van het postcoderoosproject Polder Nijenrode leest u op de volgende pagina.

Waarom een zonnepaneel?

De energiecoöperatie zet zich in voor duurzame energie. Er ligt en afspraak in de gemeente dat Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal moet zijn. Om dit doel te halen zullen we met z’n allen aan de bak moeten. De lokale Energiecoöperatie 2030.nu zet onder andere met postcoderoosprojecten haar beste beentje voor. En betrekt de inwoners van de Stichtse Vecht hierbij

  • Duurzaam omgaan met spaargeld in lokale projecten
  • Ook zonder eigen dak kan je meedoen en profiteren van zonnepanelen

Interesse in een volgend (postcoderoos)project?

Heb je interesse in een volgend (postcoderoos)project? Er komen binnenkort weer nieuwe projecten waaraan je mee kunt doen. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een bericht via het contactformulier of schrijf je in voor onze nieuwsbrief