Onze samenwerking met Duurzame Vecht

Waarom 2030.nu? Er is toch al Stichting Duurzame Vecht?
En wat is de rol van Gemeente Stichtse Vecht?

Wij kunnen ons voorstellen dat u bij al die initiatieven op het gebied van duurzaamheid wellicht denkt: in Stichtse Vecht is er toch al een club die over duurzaamheid gaat? Waarom dan nog Energiecoöperatie 2030.nu?  Twee initiatieven die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp, die zitten toch in elkaars vaarwater? Of niet? 

Daar kunnen we kort over zijn: nee. De beide organisaties werken in elkaars verlengde en met elkaar.

Duurzame Vecht is een stichting die informeert, stimuleert en initiatieven ontplooit. De stichting bestaat al meer dan tien jaar en heeft haar naam gevestigd in gemeente Stichtse Vecht. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook inzake circulaire economie en fair trade. En de energieambassadeurs maken bijvoorbeeld ook deel uit van de stichting. Duurzame Vecht fungeert als een soort platform.

2030.nu is een coöperatie en vrij recent opgericht. Alle projecten die gaan over opwekking van duurzame energie worden hier ondergebracht. Het is daarmee een energiecoöperatie. Zo is Energiecoöperatie 2030.nu bijzonder geschikt om bijvoorbeeld een Postcoderoos project zoals Polder Nijenrode onder te brengen. Maar ook projecten die nog in ontwikkeling zijn zullen onder de coöperatie gaan vallen. Denk daarbij aan mogelijke zonnevelden. Een duidelijke scheiding tussen coöperatie en stichting is praktisch aangezien er grote investeringen nodig kunnen zijn bij projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Die investeringen zijn en blijven bij de coöperatie en daardoor keurig apart te herleiden. De link met Stichting Duurzame Vecht is er wel omdat de coöperatie gebruik maakt van kennis en kunde van de stichting.

De Gemeente Stichtse Vecht heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2030. Overheden, bedrijven, instellingen en bewoners hebben allemaal een rol in de energietransitie; de gemeente kan dit tenslotte niet alleen. De gemeente speelt een rol in het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven en het bij elkaar brengen van diverse partijen. De gemeente heeft een aantal opstartkosten betaald die het mogelijk hebben gemaakt onze coöperatie op te richten. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met de gemeente om de voortgang van de projecten te bespreken.