Waarom zijn we nog steeds niet aangesloten?

De bovenstaande vraag is de meest gestelde van de afgelopen maanden, binnen het bestuur, maar zeker ook richting Stedin. Helaas hebben we nog steeds geen harde datum waarop de installatie eindelijk in bedrijf gesteld wordt.

Zoals we eerder berichtten, heeft het tot juni geduurd tot de heer Van Woudenbergh en Stedin het eens waren over een aansluitkast die moest worden geplaatst, waarvan wij niet op de hoogte waren. Dat is opgelost, maar nu er geen beletsel meer is om de benodigde werkzaamheden uit te voeren, blijkt dat Stedin nog steeds geen harde datum kan opgeven.

We hebben half juli Stedin aansprakelijk gesteld voor de geleden schade door de vertraging. De oorspronkelijk geaccepteerde offerte dateert maar liefst van september 2018! Deze claim is afgewezen.In augustus hebben we een formele klacht ingediend en Stedin in gebreke gesteld, aangezien zij de wettelijke leveringstermijn ruim overschreden hebben. Daarnaast hebben zij ons op geen enkele manier geïnformeerd dat er belemmerende zaken speelden.

Stedin heeft hierop geantwoord dat:

  1. Ze half september terugkomen op de gederfde inkomsten
  2. Ze ons omtrent de voortgang blijven informeren en
  3. En er mogelijk nog problemen zijn met levertijden van de benodigde materialen,
  4. Begin september een concrete datum genoemd gaat worden

Zodra die datum van aansluiting gecommuniceerd wordt door Stedin, zullen we u direct informeren.

Guus Ydema

Diny Wijnmaalen

Voorzitter 2030.nu

Projectleider Polder Nijenrode