Update Polder Nijenrode, de laatste horde

Opnieuw is de praktijk weerbarstiger gebleken dan onze planning, het goede nieuws is echter dat er nu geen obstakels meer zijn die de plaatsing van de 243 panelen in de weg staan. Ondertekening recht van opstal Hier ziet u op 5 februari de laatste horde genomen worden, de heer Van Woudenbergh van de boerderij schudt […]